· 

Wat is de huidige kijk op obesitas?

Obesitas wordt gezien als een medisch probleem met meerdere invalshoeken. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en het in stand houden van overgewicht. Het is een chronische aandoening waarbij genetische, gedrags- en omgevingsfactoren een rol spelen. Er is geen pasklare oplossing die voor iedereen werkt. Psychologische ondersteuning en medische behandeling zijn tegenwoordig beschikbaar, afhankelijk van de individuele behoeften. Gedragsverandering op het gebied van voeding en lichaamsbeweging blijft een belangrijk thema.

 

In de strijd tegen obesitas wordt tevens aandacht gegeven aan preventie, betere toegang tot zorg, en sociale en economische factoren. Dit is hard nodig, want de afgelopen decennia is er een forse stijging geweest. Het is dan ook belangrijk om te blijven inzetten op het stimuleren van gezonde leefgewoonten bij kinderen en jongeren.