Onderbewuste; stuurt voor een belangrijk deel jouw gedragingen en gevoelens.

Het bewuste en het onderbewuste zou je kunnen voorstellen als “lagen” waarin bepaalde gedachten en gevoelens zich bevinden, zoals waterlagen in de oceaan: hoe dieper, hoe onbewuster, en wat zich heel diep bevindt, is geheel onzichtbaar. Iets bewust worden is als het ware het opstijgen van deze elementen vanuit de dieper lagen naar meer oppervlakkige lagen. Als een denkbeeld, dat eerst bewust was, na verloop van tijd onbewust geworden is zonder dat men het eigenlijk vergeten is, dan noemt men dat verdringing. Anderzijds, als men iets van zichzelf duidelijk beseft en bewust wordt dan spreekt men van inzicht. Hoe meer associaties een gedachte, denkbeeld of herinnering heeft, hoe gemakkelijker zij oproepbaar is vanuit andere denkbeelden. Elke keer wanneer je hieraan terugdenkt, kunnen er nieuwe associaties gemaakt worden. Hierdoor blijft een dergelijk gedachte, denkbeeld of herinnering levendig. Op het moment dat je nauwelijks of nagenoeg nooit meer terug denkt of een associatie maakt met deze gedachte, denkbeeld of herinnering wordt deze steeds onbewuster. Simpel gezegd, is bewust datgene waar we nu aan denken of onder woorden kunnen brengen. Het onderbewuste is dan datgene wat we niet direct aanvoelen en ook niet onder woorden kunnen brengen. (Uit het boekje "Onbewust bewust")

 

Als je wilt dat je onderbewuste jou ondersteund bij jouw levens doelen, maak dan gebruik van onderstaande tips:

  • Denk positief.
  • Wees alert op je negatieve gedachten en neutraliseer deze onmiddellijk.
  • Richt je gedachten op wat je wilt en niet op hetgeen wat je niet wilt.
  • Geef jezelf complimentjes.
  • Droom over positieve zaken.
  • Gebruik je intuïtie en gevoel.
  • Blijf niet hangen in het verleden maar leef NU.
  • Wens altijd het allerbeste voor jezelf en anderen.
  • Mediteer regelmatig.

 

 

Op internet is veel, met name Engelstalige, informatie te vinden over hoe je met je onderbewuste kan werken en hoe je je onderbewuste kunt herprogrammeren. Hiernaast vind je een YouTube video die je kan inspireren om met je onderbewuste aan de slag te gaan.


De kracht van ons onderbewuste

Als je serieus aan de slag wilt gaan om op een bewuster manier met je onderbewuste om te gaan, dan adviseer ik je om je nader te verdiepen in NLP