Metaprogramma's

Dit zijn bepaalde patronen in je gedrag die herkenbaar zijn en voor een groot deel bepaald hoe je waarneemt, denkt en voelt. Het zijn zeg maar de filters die duidelijkheid geven over hoe iemand denkt. Uitgangspunt is dat wanneer je het gedrag van een persoon over een lange tijd bekijkt er duidelijke patronen in waar te nemen zijn. Wanneer je deze patronen ziet en onderkent wordt het gedrag van een persoon meer voorspelbaar.

 

Wanneer je dus iemands meta-programma's achterhaald, krijg je meer inzicht in het gedrag van de betreffende persoon. Uiteraard vergroot je ook je zelfkennis wanneer je jouw eigen meta-programma's kent.

 

Een bekend meta-programma is, Proactief versus Reactief:

 

Een proactief persoon is ondernemend en neemt initiatief zonder te veel analyse. Zo'n persoon is actie gericht en houdt niet van wachten of zaken rustig te overdenken. De valkuil bij zo'n persoon is dat hij wel eens overhaast te werk gaat en bepaalde belangrijke zaken over het hoofd ziet.

 

Zijn tegenpool is de reactief ingestelde persoon. Een reactief persoon zal bedachtzaam en analyserend te werk gaan en een afwachtende houding aannemen. Hij  laat zich niet gemakkelijk verleiden tot ondoordachte beslissingen. De valkuil van zo'n persoon is dat hij soms besluitloos is.

 

Een meta-programma geeft dus aan hoe iemand meestal reageert in bepaalde situaties. Wanneer je je bewust bent van je meta-programma's kun je leren om succesvoller te reageren in bepaalde situaties. Zo kun je bijvoorbeeld leren om meer assertiever of pro actiever te worden in situaties wanneer dit een betere strategie is. Meta-programma's zijn een belangrijk instrument binnen NLP en zal dan ook een onderdeel uitmaken van een NLP-cursus of opleiding.