Modelleren

De ontwikkelaars van NLP, Richard Bandler en John Grinder, stelde zich de vraag: waarom heeft de ene psycholoog meer resultaat bij zijn cliënten dan de andere psycholoog? Om een antwoord te vinden op deze vraag besloten ze de werkwijzen van drie toppers op psychologisch terrein te analyseren.

 

Dit analyseren bestond uit de vaardigheden van deze toppers nader uit te splitsen in kleinere stukjes zodanig dat deze stukjes kunnen worden herhaald op een te hanteren wijze. Deze methodiek werd verder ontwikkeld en hieraan werd de term modelleren verbonden. Bij het modelleren probeert men uit te vinden hoe iemand zijn brein werkt door het analyseren van de taalkundige patronen en de fysiologische (houdingsaspecten) patronen verbonden aan de te modelleren vaardigheid. Bij de analyse van taalkundige patronen gaat het o.a. om welke overtuigingen iemand hanteert? Hoe is zijn denkstrategie, de volgorde van zijn gedachten? Hoe en in welke volgorde gebruikt iemand zijn zintuigen, voorstellingsvermogen, gevoel, stem in zich zelf, etc.? Deze techniek of een variant hiervan wordt binnen NLP regelmatig gebruikt. Vandaar dat NLP ook wel eens 'the study of excellence' wordt genoemd. Men stelt binnen NLP dan ook bijna nooit de “waarom” vraag maar nagenoeg altijd de “hoe” vraag. Hoe krijgt iemand het resultaat dat hij heeft?