Spiritualiteit; wat is dit eigenlijk?

Vroeger werd het begrip spiritualiteit direct verbonden aan religie. In deze tijd wordt dit begrip veel breder gehanteerd. Spiritualiteit heeft te maken met onze persoonlijke innerlijke ervaring en zaken met betrekking tot onze geest. De laatste jaren is spiritualiteit een populair begrip geworden en steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in dit thema. Voorheen kon de religie voor een groot deel invulling geven aan deze behoefte maar omdat steeds minder mensen kerkelijk zijn, wordt er gezocht naar andere bronnen.

 

Spiritualiteit heeft alles te maken met de levensvragen; waar komen wij vandaan en wat is ons doel op aarde? Uiteindelijk is het een zoektocht naar innerlijke eenheid en vrede. Er zijn veel bronnen te vinden die je goede informatie en een bepaalde richting kunnen geven, maar uiteindelijk zal het voor een ieder een persoonlijke zoektocht worden. De waarheid zul je bij niemand anders vinden dan bij jezelf. Alleen jouw innerlijke bron zal instaat zijn om jou de juiste antwoorden te geven. Externe bronnen zijn alleen bruikbaar als richtingaanwijzers, ga daar dus altijd kritisch mee om. Met andere woorden, laat jezelf niet de verkeerde kant opsturen maar hou vast aan je interne kompas.

 

PS

Er wordt soms een verband gelegd tussen kwantumfysica en spiritualiteit. Dit heeft te maken dat uit bepaalde experimenten te concluderen valt dat alles in het universum met elkaar verbonden is. Dit idee kom je ook tegen in diverse bronnen over spiritualiteit.  

Wat is spiritualiteit?