Welvaartsziekten; wat is dat en wat kunnen wij eraan doen?

Welvaartsziekten zijn ziektes die voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door een ongezonde levensstijl. Met ongezonde levensstijl wordt dan bedoeld te veel en ongezond eten, te weinig bewegen, roken en teveel alcohol drinken. Stress wordt ook vaak genoemd als een belangrijke factor bij welvaartsziekten. Onder welvaartsziekten vallen o.a. hart- en vaatziekten en bepaalde kankersoorten. Tevens is bekend dat diabetes type 2 (vorm van suikerziekte) vaak veroorzaakt wordt door te veel en ongezond eten en te weinig bewegen. Bij ongezond eten, speelt vaak teveel suiker en zout een belangrijke rol. Natuurlijk kan er bij een welvaartsziekte ook een genetische aanleg een rol spelen. Indien dit het geval is, dan is nog belangrijker om een gezonde levensstijl aan te houden. 

 

Voor veel welvaartszieken  zijn goede medicijnen beschikbaar maar deze medicijnen richten zich meestal alleen op de klachten en symptomen. De onderliggende oorzaak wordt door deze medicijnen dus niet aangepakt. Tevens hebben die medicijnen vaak bijwerkingen. Het is zaak dat jij je ongezonde levensstijl veranderd en niet morgen maar vandaag. Er zijn veel succesverhalen bekend van mensen die hun levensstijl drastisch gewijzigd hebben waardoor hun klachten verdwenen en zij geen (of bijna geen) medicatie meer hoefde te gebruiken van hun arts. Wij worden weliswaar steeds ouder maar dit komt ook doordat onze gezondheidszorg steeds beter is geworden en het blijkt dat hoe ouder wij worden hoe meer wij gebruik moeten maken van de gezondheidszorg Sommige vragen zich dan ook af of wij niet ouder worden omdat wij langer ziek zijn? 

 

Nogmaals je kunt de pech hebben dat je genetisch meer kans hebt op bepaalde welvaartsziekten maar dit wil nog niet zeggen dat je niet gezond oud kunt worden. Door ervoor te zorgen dat je lichaam en geest in balans zijn, verklein je in belangrijke mate de kans op welvaartsziekten.