· 

Het belang van sterke sociale relaties

In onze moderne maatschappij wordt het belang van het hebben van sterke sociale relaties vaak over het hoofd gezien. Uit onderzoek blijkt echter dat het hebben van sterke relaties van cruciaal belang is voor ons welzijn, zowel op het gebied van geluk als gezondheid. Sociale relaties dragen bij aan een gevoel van betrokkenheid, acceptatie en steun. Bovendien hebben mensen met sterke sociale relaties minder last van gevoelens van eenzaamheid. In een buitenlands tijdschrift werd verwezen naar een studie die aantoonde dat een gebrek aan sociale verbondenheid een vergelijkbaar gezondheidsrisico met zich meebrengt als roken, alcoholmisbruik en obesitas.

 

Het gebruik van sociale media heeft ons de mogelijkheid gegeven om gemakkelijker contact te onderhouden met vrienden en familie, maar het kan persoonlijke ontmoetingen niet vervangen. De diepgang en emotionele verbinding die je ervaart bij een persoonlijke ontmoeting ontbreken bij het gebruik van sociale media. Het is een hulpmiddel om contact te onderhouden, maar hiermee kun je geen sterke sociale relaties opbouwen. Relaties zijn complex en vereisen tijd en aandacht om ze in stand te houden.

 

 

Het onderhouden van een relatie vergt een investering maar gezien het belang ervan is het investering die zich op termijn uitbetaald.