· 

De rol van de overheid bij ziektepreventie

De overheid heeft eind 2018 een Nationaal Preventieakkoord opgesteld waarin afspraken staan om rokenovergewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Dit past bij artikel 22 van onze Grondwet waarin vastgelegd is dat de overheid maatregelen moet treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Voorkomen is altijd beter dan genezen dus in die zin is preventiebeleid verstandig. Het dilemma hierbij is wel dat de overheid zich gaat bemoeien met de leefstijl van mensen en dat is in onze westerse maatschappij een privé aangelegenheid. Maar de overheid kan natuurlijk wel de leefstijl van mensen beïnvloeden. Zo heeft de overheid behoorlijk succes geboekt met zijn antirookbeleid. Dit is wel een kwestie van een lange adem hebben maar in de afgelopen 30 jaar zijn het aantal rokers met meer dan 20% gedaald. Roken is niet als 30 jaar geleden nog normaal en wordt in openbare gelegenheden ook niet meer geaccepteerd. Tevens is roken wel heel prijzig geworden. Ik ben benieuwd welke middelen de overheid in gaat zetten om de overige zaken aan te gaan pakken. Het lijkt erop dat overgewicht het nieuwe roken geworden is.