· 

Wat is een normale hartslag?

De hartslag van een persoon is afhankelijk van verschillende factoren, zoals mate van inspanning, leeftijd, stress, conditie en gezondheid. Over het algemeen wordt een hartslag bij rust van 60-100 slagen per minuut als normaal beschouwd. Voor kinderen ligt deze wat hoger (70-100 slagen per minuut). Bij inspanning zal de hartslag omhoog gaan. Daarbij geldt als richtlijn dat de maximale hartslag (MHR) 220 minus de leeftijd is. Met behulp van onderstaande tabel kun je bepalen wat als een normale hartslag wordt beschouwd bij een bepaald inspanningsniveau.

 

Inspanningsniveau

Hartslag (als percentage van MHR)

Licht

50-60%

Matig

60-70%

Gemiddeld

70-80%

Intensief

80-90%

Maximaal

90-100%

 

Iemand van bijvoorbeeld 50 jaar zal bij een gemiddeld inspanningsniveau dus een hartslag hebben tussen de (220-50)x0.7 = 119 en (220-50)x0.8 =136 slagen per minuut.

 

 

Het is belangrijk op te merken dat de waarden voor een "normale hartslag" gebaseerd zijn op gemiddelden, dus jouw normale hartslag kan hiervan afwijken. Als jouw hartslag echter gedurende een langere periode hoger is dan normaal, dan kan dit duiden op een gezondheidsprobleem. Tegenwoordig is de hartslag eenvoudig te meten met behulp van een sporthorloge. Sporters maken hier gebruik van om hun training te optimaliseren, prestaties te verbeteren en overbelasting te voorkomen. Als je geen sporter bent kan een horloge met een hartslagmeter je helpen om inzicht te krijgen in je hartslag wat je kunt gebruiken als een indicator voor je gezondheid.