· 

Nocebo effect

De meeste mensen zullen bekend zijn met het placebo effect; de positieve verwachting die een patiënt van een medicijn heeft en als gevolg hiervan ook al krijgt hij niet het echte medicijn (maar de placebo) toch geneest. Het tegenovergestelde bestaat ook. Dit wordt het nocebo effect genoemd. Zo bleek uit een onderzoek dat mensen die uitvoerig geïnformeerd waren over mogelijke bijwerkingen van een medicijn ook daadwerkelijk meer klachten kregen dan mensen die minder uitvoering en gedetailleerd geïnformeerd waren. In die zin kan dus het lezen van de bijsluiter de kans op bijwerkingen vergroten. Het is daarom aan te bevelen je niet te veel te focussen op de bijwerkingen die in de bijsluiter staan. Je kunt je beter richten op het middel of de behandeling en daaraan een positieve verwachting verbinden. Het gaat er dus om dat je verwacht en gelooft dat een bepaald medicijn of behandeling werkt. Op deze wijze heb je kans dat het placebo effect optreedt waardoor de kans op genezing sterk vergroot wordt.