· 

Mogelijk een link tussen negatief denken en dementia

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat er mogelijk een verband is tussen structureel negatief denken en het ontstaan of ontwikkelen van dementie. Eerder onderzoek wees al uit dat mensen die angstig en of depressief zijn een hoger risico lopen op het ontwikkelen van dementie. Uit het huidig onderzoek kwam naar voren dat hoe sterker en frequenter iemand last heeft van negatief denken hoe sneller het verstandelijk vermogen afnam. Dit is een signaal dat er spraken kan zijn van het ontwikkelen van dementie.  

 

Dit soort zaken zijn nooit 100% te bewijzen maar ik zou zeggen; zorg dat je bewust wordt van je negatieve gedachten en richt jezelf op positief denken.