· 

Verbeter je EQ

EQ staat voor emotionele intelligentie c.q. emotioneel quotiënt. Het zegt o.a. iets over hoe iemand omgaat met emoties van zichzelf en andere en hoe iemand reageert in bepaalde situaties. Zaken die hiermee verband houden zijn: zelfkennis, optimisme, empathie en sociale vaardigheden. Het is een kwaliteit die voor een gedeelte bepaald wordt door natuurlijke aanleg maar EQ kan ook verder ontwikkeld worden.

 

Wanneer je een negatieve emotie of gedachte ervaart na aanleiding van een bepaalde situatie volg dan de volgende strategie:

  1. Kijk naar je jezelf en onderzoek wat je precies wilt en verwacht.
  2. Kijk dan naar je omgeving en schat in of het past en realistisch is wat jij wilt en verwacht.
  3. Neem daarna een verstandige beslissing.

Realiseer je dan dat wanneer je een beslissing genomen hebt, dat dit de beste beslissing was op dat moment. Wijsheid komt achteraf en als het blijkt dat je beslissing toch niet verstandig was zie dit dan als een leermoment.

Op deze manier leer je beter naar situaties kijken zonder dat je je helemaal laat leiden door de emoties en gedachten die verbonden waren met de situatie. Met deze strategie zal je ook beter instaat zijn om je stress te managen.