· 

Gaat het preventie-akkoord ons helpen om gezonder te leven?

De Nederlandse regering heeft samen met partijen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een Nationaal Preventie akkoord getekend. Doel van dit akkoord is om te komen tot een gezondere samenleving. Hierbij richt men zich op een toekomstige rookvrije generatie, minder ziekte door obesitas en bewuster gebruik van alcohol. Zo zal o.a. roken fors duurder worden de komende jaren, moeten de porties in de horeca kleiner worden, er dienen meer watertappunten te komen, komen er meer campagnes tegen alcohol en geen reclame van drank in sportkantines. 

 

Volgens deskundigen werkt een financiële prikkel in een bepaalde mate zeker bij het terugdringen van ongezonde gewoontes maar of de overige maatregelen die volgen uit dit akkoord ver genoeg gaan en echt effect zullen sorteren wordt betwijfeld. De gevolgen in het Preventie-akkoord worden gemonitord op effectiviteit, dus strengere regels die meer effect zullen hebben kunnen in de toekomst niet uitgesloten worden. De tijd zal het ons leren.