· 

Concentratie problemen?

Steeds meer mensen hebben last om zich te concentreren op waar ze mee bezig zijn. Hierdoor kost het vaak meer moeite om bepaalde taken te verrichten. Op je werk kan dit ontstaan als de complexiteit toeneemt in combinatie met tijdsdruk. Wanneer je op zo’n moment onvoldoende kan focussen, dan wordt het moeilijk om efficiënt en productief te werken. Dit kan leiden tot een toenemende stress op het werk. In deze tijd zijn er zo veel informatieprikkels, dat het niet eenvoudig is om je daar altijd in voldoende mate voor af te schermen. Door je hiervan bewust te zijn en momenten te kiezen om je van deze informatieprikkels af te schermen zal je merken dat je weer beter instaat bent om jezelf te focussen.  

 

Tips om beter te concentreren:

  • Zorg voor voldoende rust en slaap.
  • Mediteer regelmatig.
  • Neem regelmatig een korte pauze.
  • Maak s ’middag een wandeling in plaats van een boterham achter je bureau te eten.
  • Maak notities in een schrijfblok en werk met geschreven actielijstjes.
  • Zet je telefoon uit als je dient te focussen op iets belangrijk.