· 

Onze hersenen proberen de toekomst te voorspellen

Uit een promotieonderzoek naar de werking van ons brein werd aannemelijk gemaakt dat ons brein een soort "voorspellingenmachine" is. Met behulp van onze zintuigen en persoonlijke ervaringen maken onze hersenen een plaatje of beeld van hetgeen wij waarnemen of beter gezegd denken waar te nemen. Als wij bijvoorbeeld een schim zien in onze ooghoeken dan vertalen onze hersenen die schim naar bijvoorbeeld een kat. Onze hersenen voorspellen als het ware dat die schim een kat is. In het onderzoek werd wetenschappelijk aangetoond, wat filosofen al jaren aangeven, dat wat wij waarnemen niet de werkelijkheid is maar een interpretatie van onze geest. Onze ogen en hersenen leggen de omgeving niet passief vast maar nemen actief waar. Jouw beeld van de wereld kan daarom anders zijn dan die van een ander, het is jouw wereld.