NLP boeken; praktisch en laagdrempelig.

Onderstaande boeken (e-books in PDF-formaat) zijn geschreven voor mensen die op zoek zijn naar de praktische mogelijkheden van NLP. Dit zijn dus geen theoretische moeilijk leesbare boeken maar bevatten praktische informatie dat direct toe te passen is in je dagelijks leven. In deze boeken wordt dus geen gebruik gemaakt van moeilijke NLP begrippen of wetenschappelijke woorden. Hierdoor zijn deze boeken voor iedereen toegankelijk en praktisch bruikbaar. Deze boeken zijn uitermate geschikt voor zelfstudie (zelfontwikkeling of zelfontplooiing) maar ze zijn ook prettig leesbaar voor elke geïnteresseerde lezer.

 

Je moet niks;

 

Het boekje "Je moet niks" is het eerste boekje van de praktische NLP boeken reeks die je op deze pagina zult vinden. In dit boek worden de belangrijkste NLP basics op een praktische en bruikbare wijze uitgelegd, zodanig dat een ieder deze in zijn dagelijks doen en laten kan toepassen. Mensen die dit boekje al enige tijd geleden aangekocht hebben, vertelde mij dat zij het boekje nog regelmatig ter hand nemen en dat "Je moet niks" voor hun een gevleugelde uitspraak is geworden.

 

Ga voor jezelf maar eens na hoe vaak  je het werkwoord moeten gebruikt; ik moet dit nog doen..., nee ik kan niet want ik moet nog naar...., jij moet dit echt doen..., je moet met twee woorden spreken..., etc, etc. Misschien heb je  het zelf niet eens in de gaten hoe vaak wij of anderen het woord moeten gebruiken. Van kinds af aan hebben wij al zoveel "moeten" meegekregen dat we zodanig geprogrammeerd zijn dat we denken dat "moeten" moet!. Het lijkt soms wel of we geen keuze hebben en onbewust door al het "moeten"ons leven laten bepalen.

 

Je moet niks, want we leven immers in een vrij land. Natuurlijk zijn er bepaalde waarde en normen die binnen onze maatschappij gelden en die we dienen te respecteren. Echter moeten is dwangmatig en impliceert dat je geen keuze hebt. Misschien vindt je zelf dat je dingen moet doen, maar is dit wel zo? Of kies je misschien toch om die dingen te doen en heb je meerdere opties overwogen? Ik denk dat we nagenoeg altijd een keuze hebben, alleen zijn we ons hier niet altijd van bewust. Het moeten is een gevoel dat je ter discussie mag stellen, jij hebt de keuze om er al of niet naar te handelen. En als je bewust kiest, verander dan je woordkeuze en gebruik bijvoorbeeld  zinnen zoals; ik ga dit nog doen..., nee ik kan niet want ik ga nog naar..., ik vraag je om dit te doen..., het is netter indien je met twee woorden spreekt...

 

 

 

 

 

 

Je kunt dit e-boek hieronder nu  GRATIS downloaden

 

(klik op de afbeelding of op de bestel button) 

 

 

Het is jouw wereld;

  

Dit e-book is het logische vervolg op het boekje "Je moet niks" en is een verdere verdieping van de NLP basics. Wederom geschreven in een praktische stijl, zodanig dat de theorie voor iedereen toegankelijk is.

Bijgaand een preview; een gedeelte uit het hoofdstuk  "Verbeter jouw wereld"

 

Het maken van keuzes is niet altijd even gemakkelijk, omdat aan een bepaalde keuze ook negatieve kanten kunnen zitten. Wanneer je kiest voor het één dan kan dat tot gevolg hebben dat je het andere uitsluit, bijvoorbeeld wanneer je kiest om te stoppen met roken dan zul je waarschijnlijk bepaalde zaken die het roken aangenaam maakte in het begin gaan missen. Op het moment dat je echt kiest om te stoppen met roken, zul je voor deze zaken alternatieven vinden en op den duur tevreden zijn met jouw beslissing. Als je echter gestopt bent met roken omdat je graag zou willen stoppen, dan loop je een groot risico dat je geen alternatieven voor deze zaken vindt en op den duur weer gaat roken. Het verschil zit hem namelijk in het feit dat wanneer je iets graag zou willen, je nog geen beslissing hebt gemaakt en nog andere opties openhoudt. Als je echt iets beslist dan zijn er geen opties meer, want je hebt immers gekozen en niks of niemand kan jou dan nog van die beslissing afhouden.

 

Keuzes en beslissingen maken we niet alleen op een bewust niveau, er zijn veel keuzes en beslissingen die we op een onbewust niveau al gemaakt hebben, maar waar we ons niet of nauwelijks van bewust zijn. Zolang je van deze keuzes en beslissingen geen hinder ondervindt, is het praktisch gezien ook niet interessant om hiervan bewust te zijn. Als je echter ergens last van hebt, is het goed om je af te vragen of er op onbewust niveau misschien spraken is van een bepaalde keuze of beslissing. Een voorbeeld hiervan is iemand die last heeft van zijn of haar streven naar perfectie. Zo’ n persoon heeft wellicht op onbewust niveau gekozen of beslist dat hij of zij ook perfect dient te zijn. Het slechte nieuws voor die persoon is, dat perfectie niet bestaat. De enige goede beslissing voor die persoon is dan ook: beslis om niet perfect te zijn! Een ander voorbeeld is een persoon die last heeft van het feit dat hij of zij altijd overal controle over wilt hebben. Zo’n persoon kan op onbewust niveau hebben gekozen of beslist dat zij of hij over alles controle wil hebben. Ook voor deze persoon is er slecht nieuws, je kunt namelijk niet altijd en overal controle over hebben. Voor deze persoon is er slechts één goede beslissing: besluit om niet altijd en overal controle over te willen hebben! Als je op onbewust niveau een onrealistische keuze of beslissing hebt gemaakt dan zal dit meestal leiden tot angst. In het eerste voorbeeld zal er angst voor falen kunnen ontstaan (faalangst) en in het laatste voorbeeld zal er angst voor controle verlies kunnen ontstaan.

 

Elke dag, week, maand en jaar maken we keuzes, de meeste hebben betrekking op kleine zaken en slechts enkele hebben een daadwerkelijke impact op ons leven. Het zal duidelijk zijn dat we weloverwogen dienen om te gaan met die keuzes die een daadwerkelijke impact hebben in ons leven. Zorg dat je voordat je een keuze hierover maakt zo goed mogelijk geïnformeerd bent en stel vast welke consequenties volgen of kunnen volgen uit jouw keuze en beslissing. Gebruik niet alleen je ratio maar geef ook voldoende tijd en aandacht aan je gevoel. Ga niet alleen van het optimistisch scenario uit, maar stel vast hoe een negatief scenario eruit zal zien. Maak dan een keuze, waarbij je je realiseert dat je eventueel geconfronteerd kunt worden met het negatieve scenario.  Als je op deze manier een belangrijke keuze of beslissing maakt zul je achteraf nooit spijt hebben, want de keuze of beslissing die je toen genomen had was immers de beste keuze of beslissing die je op dat moment had kunnen nemen.

 

Door keuzes te maken kunnen we onze energie beter focussen op wat we willen bereiken in ons leven. Op het moment dat je echt iets wenst te bereiken en hieraan doelstellingen en keuzes verbindt zal de kans op daadwerkelijke realisatie van je wens of droom aanzienlijk toenemen.

 

 

 

Je kunt dit e-boek hieronder nu  GRATIS downloaden.

 

(klik op de afbeelding of op de bestel button)

 

Onbewust bewust;

 

In dit derde e-book wordt het belang van ons onderbewuste op een heldere en praktische wijze uit de doeken gedaan. Tevens worden de meest succesvolle (NLP) technieken behandeld op een wijze dat jij ook zult leren hoe je deze kunt gebruiken voor jezelf.

 

Samenvatting  hoofdstuk 4: Werken met ons onderbewuste

 

De technieken die besproken zijn in dit hoofdstuk maken gebruik van de werking van ons onderbewuste. Als je hier gebruik van wilt maken, dien je je rationele  “bril” af te zetten. Deze technieken kun je niet alleen met behulp van je rationele verstand toepassen. Je dient jezelf open te stellen voor jouw onderbewuste en je dient te vertrouwen op jouw gevoel. Het is niet noodzakelijk dat je alles exact zoals beschreven beoefend. Je kunt en mag improviseren als je gevoel dat ingeeft.

 

De technieken die in dit hoofdstuk besproken worden zijn:

 1. Meditatie (basis).
 2. Controle over je gevoelens (een klassieke NLP-techniek).
 3. Veranderen van het verleden (een klassieke NLP-techniek).
 4. Veranderen van de toekomst (een klassieke NLP-techniek).
 5. De BCE-methode.
 6. De EFT-methode.
 7. Zelfhypnose.

 

 

 

 

Je kunt dit e-boek hieronder nu GRATIS downloaden.

 

(klik op de afbeelding of op de bestel button)

Hoewel het Enneagram, een van de krachtigste persoonlijkheidskenmerken modellen, ook besproken wordt in het e-boek "Het is jouw wereld" hadden diverse mensen behoefte aan meer informatie over het Enneagram. 

 

Het e-boek "Het Enneagram" beschrijft de werking van het Enneagram en geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het Enneagram?
 • Wat kun je ermee?
 • Wat is de theorie achter het Enneagram?
 • Hoe bepaal je je Enneagram type?

 

 

Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen.

 

Het Enneagram geeft inzicht in iemands sterke en minder sterke punten en iemands drijfveren. Het wordt o.a. door managers gebruikt om meer inzicht te krijgen in de mensen aan wie ze leiding geven en om mensen beter samen te laten werken. 

 

Het is ook een zeer geschikt model om meer inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid. Dit inzicht kan je helpen bij je persoonlijke groei.

Je kunt dit e-boek middels bovenstaande button GRATIS downloaden.